چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 14 آذر 1396 ساعت 09:48
کد خبر: 24902

اطلاعات تکميلي

  • اکرمی:

تحول در نظام مالی نیاز اصلی امروز کشور است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصر اقتصاد : شفاف سازی حساب ها به منظور مدیریت هزینه ها را می توان مهم ترین هدف حسابداری از نوع تعهدی دانست. روشی که هر سال در روز حسادباری توسط مسئولین در همایش های مناسبتی بر لزوم اجرای آن تاکید می شود.

روز گذشته هم وزارت اقتصاد با حضور رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور همایشی به همین مناسبت برگزار کرد.

اکرمی با اشاره به اینکه اطلاعات حسابداری به لحاظ قانونی و شرعی موضوعی الزامی است، گفت: حسابداری یک نظام رسمی است که اطلاعات مالی سازمان را در اختیار ذینفعان مختلف قرار می‌دهد.

پیاده سازی حسابداری تعهدی هزینه بر و زمان بر است

معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور با بیان اینکه پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی فرآیندی زمانبر است گفت: تامین مالی تعیین کننده زمان مورد نیاز برای عملیات گذار به حسابداری تعهدی است.

خزانه دار کل کشور با بیان اینکه حسابداری از طریق فراهم کردن اطلاعات مالی از جمله مهمترین وظایف بخش عمومی است گفت: تحول در نظام مالی یکی از نیازهای اصلی امروز کشور بوده و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.

اکرمی با اشاره به اینکه پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و دولتی فرآیندی زمانبر است گفت: در برخی کشورها فرآیند گذار از حسابداری نقدی به تعهدی بیش از 10 سال طول کشیده است. این در حالیست که از نخستین سالهای بکارگیری حسابداری در کشور مبنای محاسبات نظام حسابداری نقدی بوده است.

وی افزود: تامین مالی، دامنه اصلاحات، پشتیبانی سیاسی 3 عامل تعیین‌کننده در زمان مورد نیاز برای عملیات گذار به حسابداری تعهدی می‌باشد.

تعهد دولت ها در جهان به حسابداری عمومی درحال افزایش است

علی فعال قیومی مدیرکل هماهنگی وتلفیق حساب ها وروش های حسابداری نیز در این همایش هدف ازبرگزاری این مراسم را تجلیل از نقش حسابداران به ویژه حسابداران بخش عمومی یا حسابداران دولتی در ایجاد انضباط مالی و شفافیت اقتصادی دانست.

قیومی با بیان اینکه تعهد دولت ها در جهان به حسابداری عمومی درحال افزایش است گفت: در سال 2009 تنها 14 کشور تعهد حسابداری عمومی را پذیرفته بودند اما این رقم درسال 2015 به 41 کشوررسیده که رشد 300 درصدی این مسئله ازتوجه دولت ها به حسابداری به ویژه حسابداری عمومی حکایت دارد.

وی افزود: امروز حسابداران درکشور علاوه بر ایجاد انضباط مالی شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد نقش مهمی در استفاده بهینه ازمنابع و ارزش افرینی برای سرمایه ها دارند.

دراین مراسم از برترین دستگاه های اجرایی و استان های کشور در زمینه حسابداری تجلیل شد.