چهارشنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 09:18
کد خبر: 52858

گرد هم آمده ایم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
فرزاد بیغال

ماهها و سالها پی در پی در گذر است و ما مردمان سرزمین همچنان در پی گمشده هایی هستیم، می دویم و نمیرسیم و یا در گوشه خلوت خود سپری شدن روزها را می بینیم و چشم بر آن می بندیم و فردا روزی دوباره روز از نو و روزی از نو. به نظر می رسد این روزها بیش از پیش یاس و ناامیدی، غم و سکون بر اکثر ما چیره شده و شوربختانه انتظار فردائی را می کشیم که نمیدانیم چیست. بر ما است که اگر مانده ای از امید و انرژی داریم به کار گیریم، برخیزیم و فردای بهتر را بسازیم. فارغ از شعار های تکراری و امیدهای واهی بخشی از این یاس و رنج ناشی از عدم رشد فردی، اجتماعی و اقتصادی سالهای اخیر کشور است که متاسفانه تمام ارکان زندگی فردی و اجتماعی را از مدارا و عشق، خانواده و آرامش، همزیستی و احترام، امید و شعف تحت تاثیر قرار داده و ما را در سراشیبی به دنبال خود می کشد. دوستان و هم وطنان عزیز چه کنیم؟ بنشینیم، وقت خود را به ارزانی بفروشیم و نظاره گر این سقوط باشیم؟ آیا این سرنوشت محتوم و قطعی ما است؟
ما در کانون کارآفرینان توسعه گرا گرد هم آمدیم تا از ذره ذره توان و وجود و تجربه و دانشمان بهره ببریم، بر سکون و یاس غلبه کنیم و آینده ای روشن و موفق رقم بزنیم. این که چگونه به این هدف دست خواهیم یافت موضوعی است که به آن می پردازم. ایجاد تغییر، امروزه اصل مورد پذیرش بخش قابل توجهی از جامعه ایران است و در مورد ضرورت آن نیازی به توضیح نیست. موضوع چگونگی و مسیر تغییر است تا ما را دچار اشتباهات تکراری گذشته نکرده و در نتیجه آن واقعا به روزهای بهتری برسیم که مورد قبول اکثریت جامعه ایران باشد. ما در کانون کارآفرینان توسعه گرا گرد هم آمدیم تا با کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران نقش و وظیفه خود را نسبت به وطن، سرزمین و مردم کشورمان ایفا کنیم. ما به دنبال توسعه اقتصادی اجتماعی ایران در چهار چوب رقابت عادلانه و آزاد، شفاف و با توجه به مبانی توسعه پایدار شامل حفظ و حراست از محیط زیست و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی افراد جامعه هستیم تا از این طریق همه ما روزها و زندگی اجتماعی و اقتصادی بهتری را شاهد باشیم. از این رو توجه داریم که برای رسیدن به این هدف، همراهی هر چه بیشتر فعالین اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی به حرکت در این سمت خواهد کرد.
ما به این وسیله از کلیه فعالین اقتصادی، اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد، سندیکاها و کنفدراسیونها و .... دعوت می کنیم که با نزدیکی به هم و گفتگوی متقابل و ساختن یک قرارداد اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه مورد نظر به ساختن ایرانی آباد و سربلند یاری برسانیم. از این رو ما باورها و اصول اخلاقی حاکم بر این کانون را با همه شما به مشارکت می گذاریم تا با بررسی، نقد و ارائه نظرات برای رسیدن به چشم انداز مشترک، اهداف مشترک، اولویتهای مشترک، تعاریف مشترک و در نهایت روش مشترک گامهای استوارتری برای حرکت در جهت توسعه پایدار ایران برداریم.
ما سه بخش اصلی کنش اجتماعی را مردم - نهادهای مدنی - حاکمیت (دولت) می پنداریم. آسیبها و شرایط نامطلوب فعلی ماحصل عملکرد و باورهای هر سه بخش فوق است و نمی توان نقش هر کدام از این عناصر را کتمان کرد. در جامعه توسعه یافته بخش قابل توجهی از مردم در کنشهای اجتماعی و اقتصادی نقش فعال و پی گیر دارند. نهادهای مدنی شکلی بلوغ یافته و گفتمانی مشخص دارند و حاکمیت نمایندگی خواست اکثریت جامعه را بر عهده دارد و در یک رابطه سیستمی از طریق نهادهای مدنی پیوند خود را با جامعه برقرار می سازد. با توجه به این که در حال حاضر هر سه عنصر اصلی فوق نقصان غیر قابل کتمانی دارند به نظر می رسد ضمن گفتگوی نهادهای مدنی با حاکمیت برای تغییر رویه ها، اولویتها، سیاستها و عملکرد که به خودی خود ارزشمند است تجربه گذشته و شرایط واقعی برای نتیجه بخش بودن این گفتگوها چندان امیدی باقی نمی گذارد. بنابراین توجه اصلی ما تقویت نهادهای مدنی، مسئولیت پذیری افراد جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی است تا پایه های توسعه پایدار برای جامعه ما شکل گیرد.
باور های ما
ما به توسعه پایدار به معنی توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر مبنای شاخصهای جهانی به روز اعتقاد داریم.
ما به شفافیت، آزادی جریان اطلاعات و مبارزه با فساد اعتقاد داریم.
ما به دمکراسی به معنی توجه و اعمال خواست اکثریت اعتقاد داریم.
ما به منافع ملی به معنی اهداف مورد پذیرش و با اولویت مردم که در چهار چوب گفتگوی ملی بیان و تاکید شده باشد اعتقاد داریم.
ما به همزیستی مسالمت آمیز و توام با احترام کلیه هموطنان و مردم سایر کشورهای دنیا با هر رنگ و نژاد و اعتقاد، باور داریم.
ما باور داریم برای ساختن فردایی بهتر بخش بیشتری از مردم ما باید نقش و مسئولیت اجتماعی پذیرفته و با حضور فعال در نهادهای مدنی ضمن تمرین و تقویت فرهنگ کار تیمی، مسئولیت پذیری سازمانی و تجربه گفتگو و روش حل مساله گروهی عناصر جامعه ای توسعه یافته را تقویت نمایند.
ما باور داریم نهادهای مدنی بزرگترین بستر تمرین کار گروهی، دمکراسی و عمل به باورهای ذکر شده در این نوشته است.
ما باور داریم خودمان هنوز بین باورها و عملکردمان فاصله قابل توجهی است و تلاش می کنیم این فاصله بین منش و کنش خود را هر چه کمتر کنیم.
ما باور داریم در صورت انجام و پی گیری خستگی ناپذیر باورهایمان جامعه ما فردائی مطلوبتر از حال خواهد داشت.
ما به گفتگوی متقابل، نقد دیدگاه و اولویتهایمان و همچنین دریافت پیشنهادها عمیقا باور داریم.
ما به بهبود مستمر و گام به گام باور داریم.
ما از پرسش از باورهای نهادینه شده و اعتقادات صلب خود ترس داریم ولی سعی می کنیم با روی باز و فعالانه به آنها فکر کرده و در صورت لزوم سعی در تغییر این باورها داشته باشیم.
به باور ما رسیدن به یک قرارداد اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه یکی از محوری ترین و مهمترین وظایف نهادهای مدنی و مردم است.
ما باور داریم که توسعه پایدار یک فرآیند دائمی است و هر گونه اقدام حتی کوچک حرکتی در این مسیر خواهد بود.
ما باور داریم که رشد اقتصادی کشور بر اثر ارزش افزوده بهره وری منجر به رشد آحاد جامعه خواهد شد.
ما باور داریم که بهبود شاخصهای فضای کسب و کار، توسعه و آرامش و پایداری روابط بین المللی، پایداری قوانین و رویه های حاکمیتی، مبارزه واقعی با فساد و رانت، شایسته سالاری، حمایت از بخش خصوصی تضعیف شده ایران به صورت عملی، کاهش قوانین و بوروکراسی، آموزش عوامل بوروکراسی کشور برای این که بدانند و باور کنند و به عنوان خدمت گذار کارافرینان و فعالین اقتصادی عمل کنند، همه شرایط لازم برای توسعه واقعی اقتصاد کشور است.
ما باور داریم که باورهای ما، رفتار و عملکرد ما خود ناشی از توسعه نیافتگی و تجربه کم ما در رفتارهای اجتماعی نهادهای مدنی است و باید با کمک یکدیگر و گفتگو و حضور فعال همدیگر را اصلاح کنیم.
ما باور داریم قهر و ترک جامعه و نهادهای آن به جز خسارت حذف یک نظر و رای از جامعه هیج فایده ای ندارد.
ما عمیقا باور داریم همه مردم ایران لیاقت یک زندگی اجتماعی آرام، آزاد، محترمانه و امیدوار را دارند و نشاط و شادی اجتماعی حاصل از کلیه عوامل موثر بر آن حق هر ایرانی است.
ما باور داریم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران از مسیر تقویت بخش خصوصی مسئولیت پذیر و افزایش و رشد شرکتهای خصوصی و باز توزیع ثروت از یک مکانیزم عادلانه و شفاف مالیات بر سود واقعی می گذرد.
ما باور داریم کلیه نهادهای مدنی با شرکت در گفتگوهای دو و چند جانبه و تقویت همدیگر می توانند نقش بزرگی در بهبود و اصلاح شرایط جامعه ایفا کنند.
کانون کارآفرینان توسعه گرا از کلیه فعالین اقتصادی از کوچک تا بزرگ برای عضویت و فعالیت در این کانون و از کلیه نهادهای مدنی برای معرفی و عضویت اعضای آنها در این کانون استقبال می نماید.
ما متعهد به بهبود مستمر روشها و منشهای خود هستیم و ضعفهای امروز ما ناشی از عدم بلوغ و ناآگاهی ما است. ما باور داریم با حضور فعال و دائمی اعضا می توانیم سازمان پویا و متعهد به باورهایمان را شکل دهیم.
ما متعهد به نقد سازنده و منطقی، ارائه پیشنهاد عملی و حضور در اقدامات لازم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران هستیم.
در پایان از خود می پرسیم چه کسی درد ما را چاره خواهد کرد؟

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395